Hurtiglenkjer til innhald, navigasjon, søkjeboksen eller prøv ein annan layout

Tilgjengelegheit [Alt+0] For funksjonshemma og brukarar av annan teknologi

Her er du no :: www » nn » vevkart » tilgjenge

Ein tastatur- eller kortkommando gjer du ved å trykkje tast alt i kombinasjon med ein annan tast, til dømes ein nummertast. På windows­maskinar må du vel stadfeste kommandoen ved å trykkje Enter etterpå. Ein kortkommando på Mac gjer du med Control/Ctrl og tasten. Oversyn over tastaturkommandoar (Access Keys) på nettsidene:

Standard tastaturkommandoar

Tast 1 fører deg til hovudsida for dei nynorske nettsidene,

tast 4 tek deg til søkjemotoren for vevstaden, og

tast 0 tek deg til denne sida.

Lokale (globale) kommandoar

Tast 2 gjer deg eit oversyn over bloggen,

tast 3 tek deg til vevkartet, sidekartet, som gjer eit oversyn over sider på nynorsk,

tast 6 leiar til hjelpesida, der du finn tips om bruk og navigasjon på vevstaden,

tast C tek deg til ei side med gjeldande adresse, og

tast T tek deg til toppen av eikvar side.

I bloggen kan du bruke bokstav-tastane n (for neste) og p (for førre/previous side). Det gjer det lettare å lese sidene i kronologisk rekkefølgje.

Les du engelsk, finn du mykje meir der!

Oversyn

aage no :: e-post :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne sida blei sist endra :: 14. April 2014 :: ©

Til toppen

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no