Hurtiglenkjer til innhald, navigasjon, søkjeboksen eller prøv ein annan layout

Statistikk og grafisk framstilling av tilstrøyminga til vevstaden

Her er du no :: www » nn » vevkart » statistikk

Grafisk framstilling av besøk til vevstaden dei siste 12 månadane :: Klikk for større bilete!

Over ser du ei framstilling av tilstrøyminga til vevstaden dei 12 siste månadene. Den blå kurva nedst viser kor mange av sidene på vevstaden som blir vitja kvar månad. Øvste kurve (grøn) viser kor stor tilstrøyminga er. (Talet på besøk er ganga opp med fem for å gjere det lettare å sjå variasjon i trafikken til vevstaden.)

Tilstrøyminga viser ikkje kor mange personar som er innom, men er ei oppgåve over kor mange ulike IP-adresser som vitjar vevstaden. Sjølv bruker eg to datamaskiner med ulike adresser for å sjekke korleis sidene fungerer på ulike tekniske plattformer. Vil du vite meir om innsamling av informasjon om deg som brukar (eller kanskje ta ein titt på utviklinga i besøk til vevstaden sidan www.aage.no blei lasta opp første gong)?

Oversyn

aage no :: e-post :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne sida blei sist endra :: 14. April 2014 :: ©

Til toppen

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no