Hurtiglenkjer til innhald, navigasjon, søkjeboksen eller prøv ein annan layout

flytdiagram over livet [nn]

Her er du no :: www » nn » liv » nerdete

Tabellen gjer form til innhaldet, som er eit flytdiagram over livet mitt

Perioder og fasar i livet framstilt i eit flytdiagram

Her startar sjølve tabellen, som går i frå 1977 til 2006
år   77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
utdanning R » GSS UiT » HiT » d e l t i d  
relevant arbeid   Uffa » ! » ! KS » UT » GK » RK »
frivillig arbeid   HRK » Uffa – Ungdomsår – F&R » TFK » F » F » F  
anna arbeid » A » A Eiga næring » A » A » SSD » A » A F » O  
kurs og seminar   K » K » K K K » K » K K  
anna røynd   ! » ! » ! » ! » ! ! » ! » ! » ! » !  
vår/haust v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h v h
år 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

I flytdiagrammet finn du godt med lenkjer til andre sider på denne vevstaden. Det ligg ekstra informasjon i lenkjene, såkalla Mouse Overs, og dei blir synlege om du peikar på dei.

Ymse ...

aage no :: e-post :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne sida blei sist endra :: 14. April 2014 :: ©

Til toppen

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no