Hurtiglenkjer til innhald, navigasjon, søkjeboksen eller prøv ein annan layout

Tussilago farfara :: Frikjend? Nja

Her er du no :: www » nn » blogg » 2006 » april

Tussilago farfara :: Frikjend? Det er kanskje likevel skilnad på pressedekking og virkeligheit? Klikk for større bilete!

Eg blei anmeld, men etter eit år i helvete fekk eg brev frå politiet om at inkje prov var levert inn, og saka blei henlagt: God regi, E.T, god regi!
Historia verserer rundt omkring milla folk og på nettet og i ulike former, og det må eg visst leve med :: Hepp!

Elles kan ein sjå at eg blei anmeldt for forhold allereie frå 1. oktober 2003, ein heil månad før eg flytta til Sørvestlandet ... Interessant gjeng, det der ...

Gru ...

Neste blogg :: oversyn :: førre blogg

aage no :: e-post :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne sida blei sist endra :: 14. April 2014 :: ©

Til toppen

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no