Hurtiglenkjer til innhald, navigasjon, søkjeboksen eller prøv ein annan layout

Namn på nokre institusjonar på sørsamisk, nordsamisk og norsk

Her er du no :: www » nn » blogg » 2005 » juli

Utdanning

I tabellen kan du samanlikne namn på institusjonar for utdanning på dei ulike språka
Sørsamisk Nordsamisk Norsk
Teelemarhken jolleskuvle   Høgskolen i Telemark, Kulturstudier i Bø
Noerhte-Trööndelaagen jolleskuvle   Høgskolen i Nord-Trøndelag
Åarjel-Trööndelaagen jolleskuvle   Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Romssa universitehta Universitetet i Tromsø
  Sámi allaskuvla Samisk høgskole

Museum og kultursentra

I tabellen kan du namn for museum og kultursentra i dei ulike språka
Saemien Sïjte   Sørsamisk museum og kultursenter
Sïjti Jarnge Aarbortsne   Samisk Kultursenter i Hattfjelldal
    Namdalsmuseet
    Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
    Norsk Folkemuseum

Landskapsnamn

I tabellen kan du samanlikne namn på landskap i dei ulike språka
Noerhte Trööndelaage   Nord-Trøndelag
Åarjel Trööndelaage   Sør-Trøndelag

Politiske einingar

I tabellen kan du samanlikne namn på ulike politiske einingar
Saemiedigkie Sámediggi Sametinget
Åarjel-Trööndelaagen fylhkentjïelte   Sør-Trøndelag fylkeskommune
Noerhte-Trööndelaagen fylhkentjïelte   Nord-Trøndelag fylkeskommune
Raavrvijhken tjïelte   Røyrvik kommune
Snåasen tjïelte   Snåsa kommune
Kråangken tjïelte   Grong kommune

Frå venstre mot høgre les du sørsamisk, nordsamisk og norsk.

Bokstaven ï med to tødlar markerer mørk ï det vil seie Ij. Slik er konvensjonen i Åarjelsaemien daaroen baakoegærja :: Sørsamisk norsk ordbok. Etter samme ordbok vert likeså svensk ö og ikkje norsk ø nytta i det sørsamiske språket.

Saemien ...

Neste blogg :: oversyn :: førre blogg

aage no :: e-post :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne sida blei sist endra :: 14. April 2014 :: ©

Til toppen

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no