Hurtiglenkjer til innhald, navigasjon, søkjeboksen eller prøv ein annan layout

2005 :: oversyn « blogg

Her er du no :: www » nn » blogg » 2005

Nynorske bloggar for 2005

Bloggen er lagt om i 2005. Det er no fire hovedspråk og målføre på vevstaden. Kvart målføre har fått kvar sin unike blogg med ulikt innhald. (Før blei ei aktueltside omsett, og det var eit ein-til-ein-forhold mellom språka – Det vil bli sjeldant framover ...)

Ei anna endring som er vesentleg her på aktueltsidane, er at nokre av dei korte utdraga og brokkane eg finn i aviser og bøker, heretter vil bli attgjevne i RSS-en. (Dette er eit val av format som gjer oppdateringa mykje enklare for meg.) Nytter du t.d. den norske vevlesaren Opera, kan du lese RSS-filer utan kode.

Neste blogg :: oversyn :: førre blogg

aage no :: e-post :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne sida blei sist endra :: 14. April 2014 :: ©

Til toppen

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no