Hurtiglenkjer til innhald, navigasjon, søkjeboksen eller prøv ein annan layout

Eg er på jakt etter eit nytt oppdrag!

Her er du no :: www » nn » blogg » 2004 » januar

Avslutning, Folken

"Lykka og det absurde har same opphav." – Albert Camus

Etter å ha vurdert engasjementet mitt saman med styret, mot slutten av prøvetida, sa eg opp jobben på Folken. Få er tent med at samarbeidet mellom styret og dagleg leiar ikkje er perfekt.

I snart tre månader har eg tenkt på problema på Folken frå tidleg om morgonen til seint på natt, og det er rart å skulle tenkje på inkvart anna att. I tillegg til ei særs interessant og lærerik oppleving, fekk eg òg nokre andre erfaringer i tida ved Folken:

* The Matrix is ALIVE!

Neste blogg :: oversyn :: førre blogg

aage no :: e-post :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne sida blei sist endra :: 14. April 2014 :: ©

Til toppen

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no