Hurtiglenkjer til innhald, navigasjon, søkjeboksen eller prøv ein annan layout

Etos og patos :: nynorsk desember

Her er du no :: www » nn » blogg » 2003 » ... og jul

Jula er ikkje berre tid for utagerande glede, men òg ei tid til ettertanke og oppsummering.

Kva har eg gjort? Eg gjekk for Folkenjobben, og eg sa nei til ei sikker og solid inntekt på Søre-Bømlo til fordel for eit krevjande åremål i Stavanger. Ikkje minst vil dei mellommenneskelege og diplomatiske evnene mine bli sett på prøve. OK, begge jobbane ville bli krevjande, men Folken krev heile meg, og eg finn heilskap tiltrekkjande.

Kvifor eg valde Folken:

Bømlo har tekniske og logistiske oppgåver som absolutt er utfordrande, og ikkje minst ei unik finansiering som sannsynlegvis vil skape mykje blest om huset når det blir ordentleg kjent.

Men i jobben ved Langevåg Bygdetun trur eg det låg ei salsrolle som ville ha kravd større tolmod enn kva eg har. Og kanskje ville eg ville ha sakna ein diskusjonsvilje og ei frittalande haldning à la Habermas' ideal: det logiske og rasjonelle (merkantile) basert på eit tydeleg humanistisk verdigrunnlag. Og med humant så meiner eg omtanke og vern.

(Litt naivitet og sentimentalitet må lesaren tole no i jula. Derfor er det òg godt å ha eit prestekontor på den tungrockprega scena Folken. Enda eit tiltrekkjande paradoks!)

* I mål? Skal illustrere at eg føler at eg har nådd eit personleg mål no

Kjende vil kanskje forstå at eg er tilbake i ei gammal trondheimsk og førsvalbardsk rolle, kor eg står midt i turbulensen. Sidan eg begynte her på Folken har vi hatt desse banda inne:

Det store prosjektet i 2004 blir ein stadionkonsert med Elton John i samarbeid med Gunnar Eide Concerts 3. juni. Ticnet.no selde ut 12.000 billettar på 1½ time!

Folken ...

Neste blogg :: oversyn :: førre blogg

aage no :: e-post :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne sida blei sist endra :: 14. April 2014 :: ©

Til toppen

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no