Hurtiglenkjer til innhald, navigasjon, søkjeboksen eller prøv ein annan layout

Frå dagbok til > Blogg [nn]

Her er du no :: www » nn » fibernytt :: Velkomen åt bloggen!

Fibernytt

Her i bloggen kan du lese om kva som har skjedd i livet mitt i dette århundret. Frå starten av fungerte bloggen som ei dagbok på verdsveven, inspirert av såkalla web-logs, blogs; Eg skreiv eg mest for venner og kjende, og innhaldet blei tidvis vel personleg. Enno kan det hende at det kjem nokre drypp og biografiske element som kanskje ikkje er heilt god lesing!

Blogg på nynorsk:

Sidene kan med fordel lesast samla, og det enklaste er kanskje å lese den eldste først. Sidene er lagt til rette slik at du kan lese dei i kronologisk rekkjefølgd ved hjelp av stutte, korte kommandoar frå tastaturet, såkalla Access Keys. Kortkommandoen N fører deg til neste side, kronologisk, og P til førre side (P for previous).

Ein kortkommando gjer du ved å trykkje tast alt i kombinasjon med tast n eller p. På windows­maskinar må du vel bekrefte med Enter etterpå. Ein kortkommando på Mac gjer du med Control/Ctrl og tast n eller p.

Vevsidene er òg lagt til rette for funksjonshemma brukarar med hjelp av eit standardsett med stutte kommandoar. Sjå eiga side for tips og råd!

No òg med RSS, på tysk, engelsk og norske målføre

Alle bloggar ...

Neste blogg :: oversyn :: førre blogg

aage no :: e-post :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne sida blei sist endra :: 14. April 2014 :: ©

Til toppen

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no